środa, 10 sierpnia 2011

Podwórka / Backyards

Uczestnicy zajmują się trzeba podwórkami w okolicy ulicy Mariackiej w Katowicach. Dwa z nich są to podwórka zamknięte, jedno otwarte.
................................................................................................................................
The participants deal with three backyards in the Mariacka street`s zone in Katowice. Two of them are closed and one is open. 

 

Podwórko nr. 1
Głównym problem tego miejsca to brak światła. Podwórko przejściowe i jest otoczone ze wszystkich stron przez budynki. Przestrzeń jest wąska i wertykalna. Mieszkańcy nie korzystają z podwórka, ponieważ nie ma tam co robić. W nocy przychodzą tam pijani ludzie i spożywają alkohol.
Na podwórko pracują: Kaja Nosal, Gosia Konicka, Dorota Nikiel, Marta Bacia.
................................................................................................................................
Backyard number 1
The main proble of this place is the lack of the sun. This is transitional backyard and is surrounded by buildings from every side. The space is narrow and vertical. The residents do not use the area, because there is no posibility to do anything. In the night there are drunk people. The work in this backyard is done by: Kaja Nosal, Gosia Konicka, Marta Bacia.

Podwórko nr. 2 
podwórko jest otoczone z 3 stron budynkami, od strony Mariackiej Tylnej znajduje się ażurowa brama. Jest zaniedbane, podczas deszczu robi się na nim błoto. Mieszkańcy nie korzystają z niego, ponieważ przestrzeń nie jest do tego przystosowana. W kamienicach mieszkają dzieci, które nie mają gdzie się bawić.
Podwórko rewitalizują: Asia Jaroszyńska, Natalia Popenda, Patryk Leś.
................................................................................................................................
Backyard number 2.
The backyard is surrounded from the three sides by buildings. From Mariacka street`s side there is openwork gate. It is very neglected. When it is raining the place gets muddy. The residents do not use it, because the area is not adapted. Children who live there have no place to play. 
The backyard is revitalized by: Asia Jaroszyńska, Natalia Popenda, Patryk Leś.

Podwórko nr. 3
Podwórko jest otwarte i ogólnodostępne. Służy jako parking, dlatego mieszkańcy mają bardzo ograniczone możliwości korzystania z niego. W nocy podwórko odwiedzają okoliczni imprezowicze.
Podwórkiem zajmują się: Jadzia Lemańska, Ewa Leśniak, Kasia Przała.
................................................................................................................................
Backyard number 3.
The backyard is an open area and public. It`s major role is parking space, that is why residents have limited possibilities of using the space. During the night it is a place that is visited by party people. This backyard is taken care by Jadzia Lemańska, Ewa Leśniak, Kasia Przała.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz