środa, 10 sierpnia 2011

Spotkania z mieszkańcami / Meetings with the residents.

Uczestnicy warsztatów przeprowadzają rozmowy z mieszkaniami, aby lepiej poznać podwórka i ludzi, którzy z nich korzystają. Jest to ważny element procesu projektowe, ponieważ podwórka są rewitalizowane dla mieszkańców. Głównym celem jest odpowiedzenie na ich potrzeby.
....................................................................................................................................
The participants talk with residents to get the knowledge about the backyards and the people who live there. It is an important factor in designing process as the work and its result is for the residents. The main goal is to answer their rquests and needs. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz