czwartek, 11 sierpnia 2011

Dzień trzeci / 3rd day

Trzeci dzień prac zaczął się szybko. Pomysły są już skrystalizowane i powoli zaczynają się materializować w przestrzeni podwórek. 

Na Mariackiej 11 powstał już zarys przestrzeni, za chwilę zacznie się malowanie - pierwsza warstwa dzisiaj, druga jutro. Kubiki do gry i siedzenia są już przygotowane.
..................................................................................................................................
The third day of work started wery quickly. The ideas are alredy crystal clear and slowly they are materializing in the backyard`s spaces. 

On Mariacka 11 the sketch of the spacehas developed and  in a moment the painting process will start- the first layer will be done today and the second will be put tomorrow. Cubes for play and sitting places are ready.Na Stanisława korytarz, który prowadzi mieszkańców i niechcianych gości na podwórko powoli jest przemalowywany. Ma on zatrzymać wszytko co nieproszone na zewnątrz podwórka. Wewnątrz, na jednej z fasad na dobre zadomowił się już kolor, który bardzo odmienił atmosferę. W planach jest wprowadzenie zielni i motywów trójwymiarowych. Pojawił się ambitny plan zagospodarowania też jeszcze innych ścian :)
..................................................................................................................................
On Stanislaw Street the corridor that leads the residents and unwelcomed guests  to the backyard is being slowly repainted. The corridor has the task to keep away everything that is uninvited from the outside. Inside, on one of the facade there is already colour that already changed the atmosphere. There are plans to enter green/greenery and 3D themes. There is also an ambitious plan to deal with other walls.Krzysiek przymierza się do przygotowania "doniczek".Część elementów jest już odnowiona. Nareszcie drzwi nie psują wyglądu podwórka tylko idealnie komponują się ze ścianami. Trwa budowanie konstrukcji stabilizujących lustra. Trzepak dostał drugie życie, za chwile będzie odnawiana ścian.
..................................................................................................................................
Some parts are already renewed. At last the doors do not destroy the image of the backyard and finnaly match perfectly with the walls. The constructions that will stabilize the mirrors are being built. The carpet-hanger got second life and in a second the wall will be renewed. 
Pracy jest dużo, ale energii wszystkim nie brakuje :) / Lot of work, but we are going to handle it.

1 komentarz: